Referenser

TYRFORS BYGG OCH KURT-GÖRANS

– ETT FRAMGÅNGSRIKT SAMARBETE

Peter Johansson och Peter Lundberg har en genomgång med Mac Sandberg.

”Ärlighet skapar både goda relationer och förtroende, något som jag tror är grunden för ett bra samarbete. Och vi har ett bra samarbete med varandra, så bra att vi delar lokaler sedan ett par år tillbaka.

Jag har valt ut en handfull samarbetspartners som jag arbetar extra nära med, entreprenörer som precis som jag brinner för att överträffa kundernas förväntningar. Kurt-Görans Elektriska är en av dem.

De senaste fem åren har vi samarbetat regelbundet med ett antal projekt varje år. Det kan röra sig om allt från en mindre ombyggnation av ett badrum hos en privatperson, till en total-entreprenad på en ombyggnation på 3 000 kvm. Just den här flexibiliteten hos Kurt-Görans att kunna planera och genomföra jobb både i privata hem och på större byggarbetsplatser gör dem till en perfekt partner till Tyrfors.

Precis som de flesta av våra samarbetspartners blir Kurt- Görans involverade tidigt i Tyrfors byggprojekt. Vanligtvis redan vid offertstadiet. Då är det extra viktigt att vi känner förtroende för våra samarbetspartners. Vi är en liten bygg-nadsentreprenör med 23 anställda. Jag måste känna att jag kan lita på mina samarbetspartners till 100 procent. Vi har ingen möjlighet att själva kontrollera deras arbetsprocess, utan vi måste utgå från att de arbetar med samma kärnvärden som vi, ärlighet och kvalitet i rätt tid.”

Mac Sandberg
Vd och ägare, Tyrfors Byggnads AB