Login
Du är här: STARTSIDA REFERENSER ENERGIMYNDIGHETEN

Innan Statens Energimyndighet flyttade in i sitt nuvarande huvudkontor i Eskilstuna i september 1998, totalrenoverades lokalerna. All installation på såväl el- som datasidan utfördes av Kurt-Görans Elektriska.  Det var ett omfattande arbete, sammanlagt handlade det om 4 500 kvadratmeter. — Vi är mycket nöjda med på vilket sätt arbetet utförts och med samarbetet över huvudtaget. Det har fungerat friktionsfritt och smidigt, säger Conny Lundgren, intendent på Energimyndigheten.  Stor vikt har lagts på att få rätt belysning på rätt ställe, det vill säga god synergonomi. Dessutom ställdes stora krav på material och flexibilitet, att installationen ska kunna förändras och styras. — För oss som statlig myndighet är miljöaspekterna oerhört viktiga och avgörande. De krav vi ställde har Kurt-Görans svarat upp till.  Som exempel kan nämnas att medeleffekten i svenska kontorsrum är 23 W/m2. På Energimyndigheten ligger medeleffekten på cirka 7 W/m2. — Vi har använt oss av T5-lysrör, vilket medfört att den installerade eleffekten minskat med 60 procent, berättar Conny Lundgren vidare. — Både Kurt-Görans miljömedvetenhet, kompetens och inte minst deras snabba inställelsetider och goda bemötande gör att vi gärna ser ett fortsatt samarbete med dem.

Kortfakta Statens Energimyndighet
Statens Energimyndighet är en central förvaltningsmyndighet för frågor om användning och tillförsel av energi. Huvuduppgiften är att genomföra det energipolitiska program som riksdagen antog våren 1997. Programmet syftar till att skapa ett ekologiskt uthålligt och ekonomiskt bärkraftigt energisystem.  Anställda: 150, varav 130 har möjlighet till distansarbete.

 

 

energi
 Conny Lundgren,
 intendent
 Energimyndigheten 

 

Fler kunder

  • Försvarsmakten
  • Svensk Mjölk
  • IBM
  • Fortifikationsverket
  • Kerfi
  • Eskilstuna Kuriren
  • Åhléns
  • Atrium Fastigheter